Semua film Negara China

720p 6.5

Kung Fu Panda 4 (Mike Mitchell) (2024)

08 Mar 2024

720p 6.3

The Goldfinger (Jin Shou Zhi) (Felix Chong) (2023)

30 Dec 2023

720p 6.0

I Did It My Way (Cim Hang) (Jason Kwan) (2024)

11 Jan 2024

720p 6.8

Ferrari (Enzo Ferrari) (Michael Mann) (2023)

25 Dec 2023

720p 6.0

The Invisible Guest (Man Tian Guo Hai) (Zhuo Chen) (2023)

15 Dec 2023

720p 6.1

Death Stranding (Kun Shou) (Danny Pang) (2023)

27 Oct 2023

720p 6.2

Under The Light (Black Hole) (Jian Ru Pan Shi) (Zhang Yi Mou) (2023)

28 Sep 2023

720p 7.9

The Monkey King (El Rey Mono) (Anthony Stacchi) (2023)

18 Aug 2023

720p 6.0

Meg 2: The Trench (The Meg 2) (Ben Wheatley) (2023)

04 Aug 2023

720p 6.0

The White Storm 3: Heaven Or Hell (Herman Yau) (2023)

28 Jul 2023

720p 6.0

Hidden Strike (Project X-Traction) (Scott Waugh) (2023)

28 Jul 2023

720p 7.2

Creation Of The Gods I: Kingdom Of Storms (Fengshen Trilogy) (Feng Shen Di Yi Bu: Zhao Ge Feng Yun) (Wuershan) (2023)

20 Jul 2023

720p 6.5

Fast X (Fast & Furious 10) (Louis Leterrier) (2023)

19 May 2023

720p 6.6

Born To Fly (Chang Kong Zhi Wang) (Liu XiaoShi) (2023)

28 Apr 2023

720p 7.0

Ride On (Jacky Chan) (Long Ma Jing Shen) (LongMa JingShen) (Larry Yang) (2023)

07 Apr 2023

720p 7.2

Hachiko (The Story Of The Loyal Dogs) (Zhong Quan Ba Gong) (Xu Ang) (2023)

31 Mar 2023

720p 6.7

Operation Fortune: Ruse De Guerre (Guy Ritchie) (2023)

03 Mar 2023

720p 6.9

Hidden Blade (Wu Ming) (Anonymous) (Cheng Er) (2023)

17 Feb 2023

720p 7.0

Deep Sea (Shen Hai) (Tian Xiao Peng) (2023)

22 Jan 2023

720p 7.6

The Wandering Earth II (Liu Lang Di Qiu 2) (Frant Gwo) (2023)

22 Jan 2023

720p 6.3

Sakra (Demi Gods And Semi Devils) (Tin Lung Baat Bou) (Donnie Yen) (2023)

19 Jan 2023

720p 6.0

Sniper: Vengeance (Sniper: Counter War) (Ju Ji Shou: Ni Zhan) (2023)

13 Jan 2023

720p 6.0

Tibetan Raiders (Tibetan Password) (Tibetan Troops) (Cang De Qi Bing) (Cang De Mi Ma) (2022)

13 Oct 2022

720p 6.5

Come Back Home (Sou Jiu) (Polar Rescue) (Donnie Yen) (2022)

03 Oct 2022

720p 6.0

Journey To The West: The Five Elements Mountains (Marble Mountains) (Da Meng Xi You Zhi Wu Hang Shan) (2022)

23 Sep 2022

720p 6.0

Typhoon (Da Tai Feng) (2022)

16 Sep 2022

720p 6.0

Wolf Pack (My Mercenary Career) (Lang Qun) (Michael Chiang) (2022)

09 Sep 2022

720p 6.0

Battlefield: Fall of The World (Zhan Di: Yi Zhong Hao Jie) (2022)

09 Sep 2022

720p 6.0

The Great Illusionist 2 (Da Huan Shu Shi) (2022)

20 Aug 2022

720p 6.5

New Gods: Yang Jian (Xin Shen Bang: Yang Jian) (Ji Zhao) (2022)

19 Aug 2022

720p 6.0

Ten Tigers Of GuangDong Invincible Iron Fist (Jiang Hu) (Guang Dong Shi Hu Tie Quan Wu Di) (2022)

18 Aug 2022

720p 6.0

Hunting Poison: The Lightning Strike (Lie Du Zhi Shandian Tuji) (2022)

17 Aug 2022

720p 6.0

Goodbye Monster (Shan Hai Jing Zhi Zai Jian Guai Shou) (2022)

13 Aug 2022

720p 6.0

Invisible Guard (Bu Liang Ren Zhi You Ming Gu Wang) (2022)

13 Aug 2022

720p 6.1

We Are Living Things (Mi is Elunk) (Antonio Tibaldi) (2022)

12 Aug 2022

720p 6.0

Queen Of Triads 3 (Girl With Iron Arms 3) (Lao Ban Niang 3 Wu Jian Qian Xing) (2022)

11 Aug 2022

720p 6.0

Lycoris Radiata (Man Shu Sha Hua) (Man Shu Sha Ying) (2022)

09 Aug 2022

720p 6.0

The Queen Of Kung Fu 3 (Girl With Iron Arms 3) (Huo Jia Quan 3) (2022)

07 Aug 2022

720p 6.0

Golden Escape (Huang Jin Da Tao Yu) (2022)

05 Aug 2022

720p 6.5

Close To Love (We Look Like Love) (Wo Men De Yang Zi Xiang Ji Le Ai Qing) (2022)

04 Aug 2022

720p 6.0

Detective Dee And Resurrection From The Dead (Di Renjie - Revive In A New Guise) (Di Ren Jie Zhi Jie Shi Huan Hun) (2022)

09 July 2022

720p 6.0

Detective Dee And Nine Dragon Mysterious Coffin (Di Ren Jie Zhi Jiu Long Xuan Guan) (2022)

30 Jul 2022

720p 6.0

The Dragon Coffin Of PengLai (Xu Fu Treasure) (Peng Lai Long Gong Zhi Xu Fu Bao Zang) (2022)

28 Jul 2022

720p 6.0

The Immortal Sword Storm (Fairy Sword) (Xian Jian Feng Yun) (2022)

27 Jul 2022

720p 6.0

The Prodigal Son (Subdue The Devil) (Lang Zi Xiang Mo) (2022)

26 Jul 2022

720p 6.0

The Legend Of Enveloped Demons (Dao Jian Feng Mo) (2022)

24 Jul 2022

720p 6.0

Detective Dee And Fire Unicorn (Di RenJie Fire Kirin) (Di Ren Jie Zhi Yu Huo Qi Lin) (2022)

23 Jul 2022

720p 6.1

Rainbow Sea: Fly High (Chong Chu Di Qiu) (2022)

16 Jul 2022

720p 6.0

The Hidden Fox (Snow Mountain Flying Fox) (Xue Shan Fei Hu Zhi Sai Bei Bao Zang) (2022)

15 Jul 2022

720p 5.7

Paws Of Fury: The Legend Of Hank (2022)

15 Jul 2022

720p 6.0

The Wolves (Raging Wolf) (Kuang Bao Ju Lang) (2022)

13 Jul 2022

720p 6.0

Snow Monster 2 (Big Foot 2) (Da Jiao Guai 2) (2022)

11 Jul 2022

720p 6.0

Tai Chi's Beast Mound (Tai Ji Zhi Yi Shou Zhong) (2022)

09 Jul 2022

720p 6.0

Flash Over (Flashover) (Jing Tian Jiu Yuan) (Oxide Pang Chun) (2023)

28 April 2023

720p 6.4

Detective Vs. Sleuths (Cold Detective) (Shen Tan Da Zhan) (San Taam Daai Zin) (2022)

08 Jul 2022

720p 6.0

Snake Revenge: Snake Island Horror (Snake Lady) (She Zai She Dao Jing Hun) (2022)

05 Jul 2022

720p 6.0

Sniper Hero (Ju Ji Ying Xiong) (2022)

30 Jun 2022

720p 6.0

Five Elements Secret Art (Wu Hang Mi Shu) (2022)

29 Jun 2022

720p 6.0

Civet Cat For Crown Prince (Stealing Dragon And Turning Cat) (Tou Long Zhuan Mao) (2022)

24 Jun 2022

720p 6.0

The Exorcist Celestial Master (Qu Mo Tian Shi) (2022)

24 Jun 2022

720p 6.0

Catch The Dragon (The Dragon Order: Hunt For Alien Beasts) (Yi Shou Zhi Bu Long Ling) (2022)

23 Jun 2022

720p 6.0

The Legend Of YangJian (God Of Trident YangJian) (The God Of War) (Feng Shen Yang Jian) (2022)

22 Jun 2022

720p 6.0

Black Fox: Ultimate Rescue (The Rescue) (Hei Hu Zhi Jue Di Yíng Jiu) (2022)

19 Jun 2022

720p 6.0

Monkey King: The Bottomless Hole (Xiao Nao Wu Di Dong) (2022)

19 Jun 2022

720p 5.0

Burning (Fan Cing) (Benny Lau Wai-Hang) (2022)

18 Jun 2022

720p 6.7

One Week Friends (Yi Zhou De Peng You) (Gavin Lin) (2022)

18 Jun 2022

720p 6.0

Barefoot Daxian (Barefoot Immortal) (Growth Of God) (Chi Jiao Da Xian) (2022)

16 Jun 2022

720p 6.0

Folk Legends: The Water Monkeys (Folk Strange Talk: Water Monkey) (Min Jian Gu Ai Tan: Shui Hou Zi) (2022)

14 Jun 2022

720p 6.0

Novo Land Floating Heart (The Green Nymphs Of JiuZhou) (Jiu Zhou Qing Xing Ji) (2022)

10 Jun 2022

720p 6.0

Jurassic World Dominion (Jurassic World 3) (2022)

10 Jun 2022

720p 6.0

Rising Boas In A Girl's School (Giant Snake Breaks Into Girl's School) (Ju She Chuang Nu Xiao) (2022)

09 Jun 2022

720p 6.0

Defiant (Blind Sword) (Blind Man) (Mu Zhong Wu Ren) (Eye for An Eye) (2022)

03 Jun 2022

720p 6.0

The Wicked Wife (Yamamura Kitsune Tsuma) (2022)

02 Jun 2022

720p 6.0

My Blue Summer (An Lian: Ju Sheng Huai Nan) (2022)

02 Jun 2022

720p 6.0

Mojin: The Secret Coffin (Mo Jin Zhi Gui Guan Fu Jun) (2022)

27 May 2022

720p 6.0

Revenge Girl (Fatal Girl) (Zhi Ming Shao Nu Ji) (2022)

25 May 2022

720p 6.0

The Cases Of Disappearances (The Unbelievable) (Guai Tan) (2022)

24 May 2022

720p 6.0

Detective Dee And Deadly Fragrance (Detective Dee: Scent Of A Killer) (Di Ren Jie Zhi Duo Ming Qi Xiang) (2022)

22 May 2022

720p 6.0

Golden Spider City (The Golden Spider City Of The Mysterious Country) (Huang Jin Zhi Zhu Cheng) (2022)

21 May 2022

720p 6.0

Legend Of Koxinga (The Hero Named Koxinga) (Yan Ping Wang Zheng Cheng Gong Chu Anqi) (2022)

18 May 2022

720p 6.0

King Of Snipers (The King Of Sniper In Northeast) (Dong Bei Ju Wang Jue Zhan Hu Ya Shan) (2022)

15 May 2022

720p 6.0

Song Of The Assassins (Qing Mian Xiu Luo) (2022)

13 May 2022

720p 6.0

Not Dark Under The Light (TongShan Past Without Darkness Under The Lamp) (Deng Xia Bu Hei Zhi Tong Shan Wang Shi) (2022)

12 May 2022

720p 6.0

The Treasure Code (Jiu Long Bi Zhi Shen Bing Jue Xing) (2022)

10 May 2022