Semua film Negara China

720p 6.0

Detective Dee And Resurrection From The Dead (Di Renjie - Revive In A New Guise) (Di Ren Jie Zhi Jie Shi Huan Hun) (2022)

09 July 2022

720p 6.0

The Prodigal Son (Subdue The Devil) (Lang Zi Xiang Mo) (2022)

26 Jul 2022

720p 5.7

Paws Of Fury: The Legend Of Hank (2022)

15 Jul 2022

720p 6.0

The Hidden Fox (Snow Mountain Flying Fox) (Xue Shan Fei Hu Zhi Sai Bei Bao Zang) (2022)

15 Jul 2022

720p 6.0

The Wolves (Raging Wolf) (Kuang Bao Ju Lang) (2022)

13 Jul 2022

720p 6.0

Snake Revenge: Snake Island Horror (Snake Lady) (She Zai She Dao Jing Hun) (2022)

05 Jul 2022

720p 6.0

Sniper Hero (Ju Ji Ying Xiong) (2022)

30 Jun 2022

720p 6.0

Five Elements Secret Art (Wu Hang Mi Shu) (2022)

29 Jun 2022

720p 6.0

The Exorcist Celestial Master (Qu Mo Tian Shi) (2022)

24 Jun 2022

720p 6.0

Civet Cat For Crown Prince (Stealing Dragon And Turning Cat) (Tou Long Zhuan Mao) (2022)

24 Jun 2022

720p 6.0

Catch The Dragon (The Dragon Order Hunt For Alien Beasts) (Yi Shou Zhi Bu Long Ling) (2022)

23 Jun 2022

720p 6.0

The Legend Of YangJian (God Of Trident YangJian) (The God Of War) (Feng Shen Yang Jian) (2022)

22 Jun 2022

720p 6.0

Monkey King: The Bottomless Hole (Xiao Nao Wu Di Dong) (2022)

19 Jun 2022

720p 6.0

Black Fox: Ultimate Rescue (The Rescue) (Hei Hu Zhi Jue Di Yíng Jiu) (2022)

19 Jun 2022

720p 6.0

Barefoot Daxian (Barefoot Immortal) (Growth Of God) (Chi Jiao Da Xian) (2022)

16 Jun 2022

720p 6.0

Folk Legends: The Water Monkeys (Folk Strange Talk: Water Monkey) (Min Jian Gu Ai Tan: Shui Hou Zi) (2022)

14 Jun 2022

720p 6.0

Jurassic World Dominion (Jurassic World 3) (2022)

10 Jun 2022

720p 6.0

Novo Land Floating Heart (The Green Nymphs Of JiuZhou) (Jiu Zhou Qing Xing Ji) (2022)

10 Jun 2022

720p 6.0

Rising Boas In A Girl's School (Giant Snake Breaks Into Girl's School) (Ju She Chuang Nu Xiao) (2022)

09 Jun 2022

720p 6.0

Defiant (Blind Sword) (Blind Man) (Mu Zhong Wu Ren) (2022)

03 Jun 2022

720p 6.0

My Blue Summer (An Lian: Ju Sheng Huai Nan) (2022)

02 Jun 2022

720p 6.0

The Wicked Wife (Yamamura Kitsune Tsuma) (2022)

02 Jun 2022

720p 6.0

Mojin: The Secret Coffin (Mo Jin Zhi Gui Guan Fu Jun) (2022)

27 May 2022

720p 6.0

Revenge Girl (Fatal Girl) (Zhi Ming Shao Nu Ji) (2022)

25 May 2022

720p 6.0

The Cases Of Disappearances (The Unbelievable) (Guai Tan) (2022)

24 May 2022

720p 6.0

Detective Dee And Deadly Fragrance (Detective Dee: Scent Of A Killer) (Di Ren Jie Zhi Duo Ming Qi Xiang) (2022)

22 May 2022

720p 6.0

Golden Spider City (The Golden Spider City Of The Mysterious Country) (Huang Jin Zhi Zhu Cheng) (2022)

21 May 2022

720p 6.0

Legend Of Koxinga (The Hero Named Koxinga) (Yan Ping Wang Zheng Cheng Gong Chu Anqi) (2022)

18 May 2022

720p 6.0

King Of Snipers (The King Of Sniper In Northeast) (Dong Bei Ju Wang Jue Zhan Hu Ya Shan) (2022)

15 May 2022

720p 6.0

Song Of The Assassins (Qing Mian Xiu Luo) (2022)

13 May 2022

720p 6.0

Not Dark Under The Light (TongShan Past Without Darkness Under The Lamp) (Deng Xia Bu Hei Zhi Tong Shan Wang Shi) (2022)

12 May 2022

720p 6.0

The Treasure Code (Jiu Long Bi Zhi Shen Bing Jue Xing) (2022)

10 May 2022

720p 6.0

The Monkey King (Qi Tian Da Sheng) (2022)

07 May 2022

720p 6.0

The Curious Case Of Tianjin (Ru Hun: Jin Men Xuan An) (2022)

06 May 2022

720p 6.0

LongLing Insect Valley (Long Ling Chong Gu) (2022)

04 May 2022

720p 6.1

Blind War (Mang Zhan) (2022)

01 May 2022

720p 6.0

Qin Ling Mountains (Qin Ling Mi Ku) (QinLing Mountains) (2022)

26 April 2022

720p 6.0

The Legend Of ShuShan: Ten Thousand Swords Return To The Zong (Swords Drawn) (ShuShan Chuan: Wan Jian Gui Zong) (2022)

21 Apr 2022

720p 6.0

The Labyrinth (Loop Line) (Huan Xian) (2022)

20 Apr 2022

720p 6.0

Shanghai Knight (Lie Ma Zheng Feng Shanghai Tan) (2022)

18 Apr 2022

720p 6.0

Painted Skin (Hua Pi) (2022)

16 Apr 2022

720p 6.0

Maoshan Heavenly Master (Maoshan Tian Shi) (2022)

12 Apr 2022

720p 6.0

Journey Of East (Dong You Chuan) (2022)

07 Apr 2022

720p 6.0

Green Snake: The Fate Of Reunion (Green Snake: Dust Fate) (Qing She: Qian Yuan) (2022)

01 Apr 2022

720p 6.0

YangTze River Siren (Elves In ChangJiang River) (ChangJiang Yao Ji) (2022)

31 Mar 2022

720p 6.0

The Medicine King's Coffin (Yao Wang Tian Guan Chongqi) (2022)

28 Mar 2022

720p 6.0

Summer (Ye Xia Tian) (2022)

25 Mar 2022

720p 6.0

Metamorphosis (Variation Of Tyrannosaurus) (Yi Bian Bao Long) (2022)

22 Mar 2022

720p 6.0

The Legend Of Kunlun (Treasures Of Heaven And Earth Kunlun Ruins) (Faqiu Heavenly Coffin Kunlun Ruins) (Fa Qiu Tian Guan Kunlun Xu) (2022)

20 Mar 2022

720p 6.0

Detective Dee And The Ghost Ship (Deep Sea Mutation) (Deep Sea Variability) (Di Renjie'S Nether Ship) (Shen Hai Yi Bian) (2022)

14 Mar 2022

720p 6.0

Fighting Darksider (Tu Mo Zhan Shen) (2022)

09 Mar 2022

720p 6.0

The Red Sparrow (Suzaku) (Zhu Que Zhan Ji) (2022)

04 Mar 2022

720p 6.0

Kung Fu HairDresser (Li Fa Zhi Wang) (2022)

04 Mar 2022

720p 6.0

Fighting Ghost Cry Valley (Liang Jian: Jue Zhan Gui Ku Gu) (2022)

03 Mar 2022

720p 6.0

The Mystery Of Lop Nur (Luo Bu Po Shen Mi Shi Ji An) (2022)

23 Feb 2022

720p 6.0

Me And My Winter Games (Wo Men De Dong Ao) (2022)

19 Feb 2022

720p 6.0

Boxing Champion Mother (Chen Xiang Liu Dian Ban Zhi Quan Wang Mama) (2022)

18 Feb 2022

720p 6.0

Man's Creed (Ye Men Xin Tiao) (2022)

16 Feb 2022

720p 6.0

Fly, Skating Star (Fei Ba, Bing Shang Zhi Guang) (2022)

12 Feb 2022

720p 6.0

New Kung Fu Cult Master 2 (Yi Tin To Lung Gei 2) (2022)

12 Feb 2022

720p 6.0

BlackLight (Under Cover Of Darkness) (2022)

11 Feb 2022

720p 6.0

The Mystic Nine: Begonia From Qingshan (The Green Mountain Begonia Of The Old Nine Gates) (Lao Jiu Men Zhi Qing Shan Hai Tang) (2022)

10 Feb 2022

720p 6.0

Hero (Qi Xia Yi Shi) (2022)

08 Feb 2022

720p 6.0

MoonFall (2022)

04 Feb 2022

720p 6.1

Too Cool To Kill (Zhe Ge Sha Shou Bu Tai Leng Jing) (2022)

01 Feb 2022

720p 6.8

Snipers (The Coldest Gun) (Sharp Shooter) (Ju Ji Shou) (2022)

01 Feb 2022

720p 6.0

The Battle At Lake Changjin Part 2 (Water Gate Bridge) (2022)

01 Feb 2022

720p 6.7

Nice View (Qi Ji) (Ben Xiao Hai) (Miracle) (Qi Ji Nian Dai) (2022)

01 Feb 2022

720p 6.8

12 Hours (Ji Di Zhui Ji) (2022)

01 Feb 2022

720p 6.0

The Painted Skin: New Legend Of Liao Zhai (Ghost Story) (Liao Zhai Xin Chuan Zhi Hua Pi Ren) (2022)

28 Jan 2022

720p 6.0

New Kung Fu Cult Master 1 (Yi Tin To Lung Gei) (2022)

28 Jan 2022

720p 6.0

Reincarnation Land (Feng Qi Luo Yan) (2022)

26 Jan 2022

720p 6.0

A Man Called Hero (Zhong Hua Ying Xiong Zhi Feng Yun Zai Qi) (2022)

24 Jan 2022

720p 6.0

The Tai Chi Master (Zhang SanFeng) (2022)

22 Jan 2022

720p 6.0

Tales Of Longyun Town (The Mysterious Story Of Longyun Town) (Longyun Zhen Guaitan) (2022)

20 Jan 2022

720p 6.0

North East Police Story (Fight Against Evil) (Dongbei Jingcha Gushi) (2021)

10 April 2021

720p 6.0

The Story Of The Night Watcher (YinYang Da Geng Ren) (2022)

19 Jan 2022

720p 6.0

The Demon Hunter (The Exorcist) (Jiangmo Tian Shi) (2022)

18 Jan 2022

720p 6.0

Demon Department 4: Secret Art Of Spiritual Origin (Demon Sealer Bureau) (Zhen Mo Si: Ling Yuan Mi Shu) (2022)

14 Jan 2022

720p 6.0

Drug Hunter ( Poison Hunter) (Lie Du Zhe) (2022)

12 Jan 2022

720p 6.0

Rusty Blade (Qianli Bu Liu Xing) (2022)

10 Jan 2022

720p 6.0

The Town Of Ghosts (YinYang Zhen Guaitan) (2022)

08 Jan 2022

720p 5.8

The 355 (2022)

07 Jan 2022

720p 6.0

Song Ci (Xin Xi Yuan Lu) (2022)

06 Jan 2022